Psychotherapiepraktijk M.A. den Hollander-Meersma, Haren Gn. 

Welkom op mijn website.

Ik ben Marijke den Hollander-Meersma, gespecialiseerd psychotherapeut, klinisch psycholoog en psychoanalyticus. In mijn praktijk voor psychoanalytische en integratieve psychotherapie kunt u terecht voor hulp bij een brede reeks van problemen, zowel in het kader van de zorgverzekeringswet als daarbuiten.

Daarnaast ben ik erkend supervisor en leertherapeut voor klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters in opleiding. Ook bied ik coachinggesprekken aan. De psychotherapie kan kort- of langdurend zijn, al naar gelang de complexiteit van de problematiek.

Mijn therapievorm is psychoanalytisch gefundeerd. Naast het bevorderen van inzicht hanteer ik ook andere technieken zoals het bieden van steun en structuur, egoversteviging, bevordering van mentaliseren, psycho-educatie en soms cognitieve technieken. Kortom elke therapie is maatwerk.

Een belangrijk uitgangspunt in mijn werk is dat ieder mens in zijn volwassenheid mede bepaald is door zijn wordingsgeschiedenis. Dat maakt ons tot wie we zijn. Door onze ontwikkeling kunnen we veel bereiken, maar soms ook gehinderd worden. We kunnen in de omgang met onszelf en anderen, in ons werk en in onze relaties, last hebben van oude innerlijke schema's, angsten en gevoelens van schuld en schaamte. Het gaat dan vaak om achterhaalde oplossingsstrategieën die veel energie kosten en niet meer effectief zijn in het huidige leven of zelfs ronduit schadelijk zijn. Bewustwording van deze patronen maakt het mogelijk er anders mee om te leren gaan. Mijn ervaring is dat dit een hoop kan schelen in levensvreugd en zelfrespect.

Betekenisgeving is een ander belangrijk thema in mijn therapeutische werk. Klachten staan niet op zichzelf maar kunnen een betekenis hebben die soms niet direct zichtbaar is en verband houdt met eerdere ervaringen. Door onderliggende betekenissen te begrijpen en contact te krijgen met de onbewuste belevingswereld en weggestopte gevoelens, kun je deze effectiever inzetten en zo meer greep krijgen op je leven, je relaties en je klachten.