Aanmeldingsprocedure

 

NB: tot nader order heb ik een cliëntenstop, uitgezonderd leertherapieen en supervisies

 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van psychotherapie binnen de Specialistische of Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ of GGGZ) heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. In de verwijsbrief moet vermeld staan dat het gaat om een verwijzing naar de SGGZ of GGGZ met het vermoeden van een DSM-diagnose. Verder moet u zich identificeren en uw BSN-nummer aanleveren aan de behandelaar. Met ingang van 2018 sluit ik geen contracten meer met de zorgverzekeraars. 

 

Intake

 

Na een eerste oriënterend telefonisch contact vinden er een of meer intakegesprekken plaats met als doel de aard, mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten te onderzoeken. Dit onderzoek omvat een aantal vragen over uw huidige situatie, uw relaties en uw verleden. Psychische problemen ontstaan vaak uit een combinatie van factoren. De conclusies van het onderzoek en daaraan gekoppeld het behandeladvies zal ik aan het einde van de intake met u bespreken.

 

Uit het behandeladvies kan naar voren komen dat ik de behandeling (met uw instemming) zal voortzetten. Het is ook mogelijk dat ik u adviseer om elders hulp te zoeken. Ik zal u dan met het advies terugverwijzen naar uw huisarts.

 

Aan het begin en het einde van de behandeling zal u worden gevraagd beveiligde online vragenlijsten in te vullen, de zogenaamde Routine Outcome Measurement (ROM). Hiervoor maak ik gebruik van de dienst Telepsy.

 

Behandeling

 

Aan het begin van de behandeling stel ik samen met u een behandelplan op. Dit omvat de behandelvorm, de frequentie en duur van de afspraken, het doel van de behandeling, de evaluatiemomenten en de eventuele medicatie. Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg.

 

Wachttijden

 

Ik hecht eraan dat in mijn praktijk geen wachttijd bestaat tussen intake/indicatie en behandeling. Daarom hanteer ik geen wachtlijst. Dat kan betekenen dat ik soms langere tijd geen nieuwe cliënten kan aannemen. Sinds 2018 sluit ik geen contracten meer met de zorgverzekeraars. U kunt  altijd contact opnemen met mij of met uw zorgverzekeraar om verder geholpen te worden. Voor leertherapieën is er een wachttijd van 2 weken.