Betaling

Behandelingen binnen de Specialistische of Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ of GGGZ) worden vergoed vanuit de basisverzekering, mits aan de voorwaarden is voldaan. De behandeling wordt op de rekening aangegeven met een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) waarmee uw behandelaar de gegevens registreert. Houd wel rekening met de vaste eigen bijdrage van €385 per jaar. Met ingang van 2019 heb ik geen contracten meer met de zorgverzekeraars. Afzeggingen korter dan 24 uur van te voren worden bij u in rekening gebracht (€ 50). Deze kosten worden niet door uw verzekering gedekt. 

 a. Tarief verzekerde zorg

Ik heb in 2019 geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Mijn declaraties gaan daarom aan het eind van het DBC traject/jaar rechtstreeks naar de cliënt, die deze dan vervolgens kan indienen bij de zorgverzekeraar. U kunt bij uw verzekering nagaan hoeveel procent u vergoed krijgt van het tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat hangt af van de vraag of u een natura- dan wel restitutiepolis heeft. Ik hanteer in mijn praktijk 100 % van de  door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de SGGZ/GGGZ in het betreffende jaar. Voor meer informatie over de regelgeving en tarieven van de NZa klik hier.

b. Tarief Overig (zorg)product

Het gaat hierbij om niet verzekerde zorg, waarvoor geen huisartsverwijzing nodig is en die de cliënt zelf moet betalen (aanpassingsstoornissen, V-codes etc.). Het maximum OZP-tarief voor de prestatie 'ozp niet-basispakketzorg consult' is in mijn praktijk €100 euro per sessie.

c. Tarief zelfbetalers
Het tarief voor zelfbetalers is in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de SGGZ/GGGZ in 2019.

d. Tarief no-show:
Het tarief voor no-show is: € 50,- per gemiste afspraak (afzeggen < 24 uur).